Người Sáng Lập Miniso

YE GUOFU - NGƯỜI SÁNG LẬP, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH MINISO

 

Mr.Ye tốt nghiệp đại học ngành quản lý kinh tế tại Đại học Kinh tế và Luật Zhongnan, Trung Quốc, là người sáng lập và giữ chức vụ chủ tịch kiêm giám đốc điều hành kể từ khi Miniso thành lập.

 

Vào tháng 8 năm 2009, ông Ye Guofu thành lập Miniso Corporation – tiền thân của Miniso. Sau đó, Miniso Corporation đã chuyển giao phần lớn tất cả các hoạt động kinh doanh và tài sản cho Miniso.

 

Trong suốt thời kỳ kinh tế Trung Quốc chuyển đổi, ông Ye Guofu đã tích lũy kỹ năng nắm bắt thời trang sành điệu của thị trường và tận dụng cơ hội để phát triển các mô hình tiêu dùng xã hội chất lượng, mở ra một mô hình kinh doanh mới ở Trung Quốc.

Thong ke