Miniso IPH 241 Xuân Thuỷ

Thông tin
  • Địa chỉ : Tầng 1 Indochina Tower, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

  • Điện thoại: 0981 220 207

  • Giờ làm việc: 8h00 - 21h30'

Thong ke