Miniso 78 Nguyễn Huệ

Thông tin
  • Địa chỉ : 78 Nguyễn Huệ, Quận 1, Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: 0915 971 138

  • Giờ làm việc: 10h00 - 23h00

Thong ke