Miniso Aeon Mall Long Biên

Thông tin
  • Địa chỉ : T216 Tầng 2, Aeon Mall, Long Biên, Hà Nội

  • Điện thoại: 0981 220 126

  • Giờ làm việc: 10h00 từ thứ 2-thứ 6.
    Đóng cửa: 22h00 các ngày trong tuần.

Thong ke