Miniso Pearl Center

Thông tin
  • Địa chỉ : 12 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM

  • Điện thoại: 0913701138

  • Giờ làm việc: Từ 9h'00 - 23h00'.

Thong ke