Miniso Savico Long Biên

Thông tin
  • Địa chỉ : Gian hàng số 142 - Tầng 1 - Số 09 Nguyễn Văn Linh, Q.Long Biên, Hà Nội.

  • Điện thoại: 0962253486

  • Giờ làm việc:

Thong ke