Miniso Trương Định Plaza

Thông tin
  • Địa chỉ : 461 Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

  • Điện thoại: 0985630166

  • Giờ làm việc:

Thong ke