Miniso Nha Trang Center

Thông tin
  • Địa chỉ : Lầu 2, số 20 Trần Phú, Lộc Thọ, Tp. Nha Trang

  • Điện thoại: 0828431138

  • Giờ làm việc:

Thong ke