Miniso Lotte Mart Phan Thiết

Thông tin
  • Địa chỉ : Lầu 2 - Khu dân cư Hùng Vương I, Phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết

  • Điện thoại: 0888922138

  • Giờ làm việc:

Thong ke