Miniso Vincom Imperia

Thông tin
  • Địa chỉ : Tầng 2, Vincom Imperia Hải Phòng, P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

  • Điện thoại: 0911600138

  • Giờ làm việc:

Thong ke