Miniso Phan Chu Trinh

Thông tin
  • Địa chỉ : 09-11 Phan Chu Trinh, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành Phố. Hồ Chí Minh

  • Điện thoại:

  • Giờ làm việc: 08h00 - 22h00

Thong ke