Miniso 510 Nguyễn Thị Thập

Thông tin
  • Địa chỉ : Số 510 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: 083 6664138

  • Giờ làm việc:

Thong ke