Miniso 166 Nguyễn Trãi

Thông tin
  • Địa chỉ : 166 – 168 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: 0818017138

  • Giờ làm việc:

Thong ke