Miniso Vinpearl Hòn Tre

Thông tin
  • Địa chỉ : Đảo Hòn Tre, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

  • Điện thoại: 0832461138

  • Giờ làm việc:

Thong ke