Miniso Nha Trang Center

Thông tin
  • Địa chỉ : Tầng 1, Nha Trang Center, 20 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.

  • Điện thoại: 0825451138

  • Giờ làm việc:

Thong ke