Miniso GO! Nha Trang

Thông tin
  • Địa chỉ : Tầng Trệt GO! Nha Trang, Đường 19/5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

  • Điện thoại: 0853074138

  • Giờ làm việc:

Thong ke