Miniso Vincom Trần Phú

Thông tin
  • Địa chỉ : Tầng 2, Vincom Trần Phú, 78-80 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

  • Điện thoại: 0815154138

  • Giờ làm việc:

Thong ke